Certifikace

Tepelná odolnost

Naše výrobky byly testovány na tepelnou odolnost v Institutu pro testování a certifikace (ITC).

Použitá metoda zkoušení:
Stanovení tepelné odolnosti podle ISO 17493 čl. 8.5

V Institutu pro testování a certifikaci a.s. pravidelně necháváme testovat naše výrobky, aby splňovaly požadované normy.

Zobrazit protokol

InoTEX

Certifikát, zaručující soulad naší výroby s požadavky environmentálně a ekologicky šetrných výrobních technologií.

Zobrazit protokol
Top