Certifikace

STANDARD 100 od OEKO-TEX®

Co pro výrobky znamená mít certifikaci STANDARD 100 od OEKO-TEX®?

Naše výrobky jsou testované na přítomnost škodlivých látek a mají prestižní certifikát STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Splnění podmínek pro udělení certifikátu STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantuje vysokou bezpečnost produktu a přináší důvěru zákazníků.

Součástí certifikace OEKO TEX je důkladný proces testování . Výrobky jsou testované na přítomnost olova, arsenu, pesticidů, ftalátů a řady dalších chemických látek. Mezi ně patří následující látky:

  • chlorované fenoly
  • karcinogenní barviva
  • AZO barviva
  • barviva vyvolávající alergii
  • VOC
  • těžké kovy
  • a další

Certifikát OEKO TEX Standard 100 může být udělen konkrétnímu výrobku nebo surovinám použitým k jeho výrobě.

Výrobky, které úspěšně prošly testováním, mohou být oceněny certifikátem OEKO TEX 100. Certifikát garantuje, že tyto výrobky neobsahují alergenní barviva, pesticidy, chlorované fenoly, těžké kovy, formaldehyd, chloroorganické nosiče a zároveň mají hodnotu pH neškodnou pro pokožku.

Certifikace OEKO TEX Standard 100 je dobrovolná a musí být periodicky (jednou ročně) obnovována. Proces certifikace provádějí nezávislé laboratoře.

Zobrazit certifikát (EN) Zobrazit certifikát (CZ)

Tepelná odolnost

Naše výrobky byly testovány na tepelnou odolnost v Institutu pro testování a certifikace (ITC).

Použitá metoda zkoušení:
Stanovení tepelné odolnosti podle ISO 17493 čl. 8.5

V Institutu pro testování a certifikaci a.s. pravidelně necháváme testovat naše výrobky, aby splňovaly požadované normy.

Zobrazit protokol
Top
0